เกี่ยวกับเรา

บริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มสินธุ์ ซึ่งได้ดำเนินการ ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มเขื่อนคอนกรีตอัดแรง ตงพื้นและแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517
โดยเริ่มจากทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทและได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในเวลาต่อมาจนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์ความชำนาญในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 396-2549 และ ISO 9001:2015 สำหรับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงชนิดรูปตัวไอ และสี่เหลี่ยม ทุกขนาดที่ตลาดต้องการจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้ ดังคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา”