ต้องตอกเสาเข็มหรือไม่

ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และสิ่งที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงของตัวอาคารที่นิยมใช้กันก็คือ “เสาเข็ม” แต่... ส่วนใหญ่ในกรณีเป็นการก่อสร้างบ้าน เจ้าของบ้านมักไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในเรื่องการตอกเสาเข็ม แม้บางทีจะมีแบบมาแล้วก็ตาม เจ้าของควรเข้าใจเพราะการที่จะตอกเสาเข็มไม่ใช่เรื่องเรียบง่าย มีทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น งานที่เพิ่มขึ้น วัสดุที่มากขึ้น และ... มีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

สำหรับเรื่องการตอกเสาเข็มนั้น ส่วนมากจะอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ เขียนแบบแปลนบ้าน ซึ่งจะมีการออกแบบมาว่าบ้านแบบนี้ต้องใช้เสาเข็มขนาดไหน ความลึกเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งแบบบ้านที่ได้มา เป็นแบบที่ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อบ้านหลังที่กำลังจะก่อสร้างเป็นการเฉพาะ อาจเป็นแบบสำเร็จรูป หรือ แบบที่เจ้าของบ้านชอบและจัดหาเอามาเอง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเรื่องของการใช้งานเสาเข็มว่าจำเป็นหรือไม่ และหากจำเป็นต้องใช้ขนาดความลึกเท่าไหร่... และควรใช้เข็มประเภทไหน ซึ่งเสาเข็มก็มีหลายแบบ เช่น เข็มตอก , เข็มเจาะ เป็นต้น

ซึ่งหลักในการพิจารณาเรื่องการใช้งานเสาเข็ม มีหลักในการพิจารณาแบบง่ายๆ ดังนี้

  1. สภาพของเนื้อดิน เรื่องนี้จำเป็นมากที่จะต้องนำมาใช้พิจารณาในการตอกเสาเข็ม เราต้องทราบสภาพของดินในพื้นที่ ที่จะไปก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างใน กทม. แน่นอนว่า ส่วนมากจำเป็นต้องตอกเสาเข็ม เพราะ เนื้อดินเป็นดินเหนียวอ่อน จะต้องตอกเสาเข็มลงไปให้ถึงระดับชั้นดินที่มั่นคงก่อนจึงจะสามารถทำการก่อสร้างได้ เพื่อให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เกิดการทรุดตัว แต่ในบางพื้นที่ หากพื้นดินมีความแน่นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็มเลยก็เป็นไปได้ อันนี้เป็นเรื่องที่จะะต้องตรวจสอบให้แน่ชัด
  2. ความจำเป็นในการรับน้ำหนักของอาคาร เรื่องนี้มีผลในการพิจารณาใช้เสาเข็มด้วย ซึ่งอยู่ที่การคำนวณความเหมาะสม และเรื่องนี้มีผลต่อการพิจารณาเลือกประเภทของเสาเข็ม และวัสดุที่ใช้ทำเสาเข็ม ซึ่งมีหลายชนิด เช่น เสาเข็มไม้ เสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มเหล็ก เป็นต้น แต่ละชนิดมีราคาและวิธีการจัดการแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความแข็งแรงพอเหมาะกับงานก่อสร้าง ไม่ถูกเกินไปจนใช้งานไม่ทนทาน และไม่แพงเกินไปจนเกินจำเป็น... เรื่องนี้ เจ้าของบ้านน่าจะห่วงที่สุด !
  3. ข้อกำหนดทางกฎหมาย อันนี้ก็มีผลต้องนำมาพิจารณาด้วย เพราะบางพื้นที่ มีข้อกำหนดที่ให้ หรือ... ไม่ให้ใช้เสาเข็มบางชนิด เช่น ใน กทม. บางพื้นที่ห้ามใช้เสาเข็มตอก ต้องเปลี่ยนไปใช้เสาเข็มเจาะแทน ซึ่งมันเกี่ยวกับผลกระทบต่ออาคารรอบๆ ข้าง แต่บางแห่งก็มีการระบุให้ต้องตอก เพื่อความมั่นคงของตัวอาคาร

เรื่องการตอกเสาเข็มเป็นอีกเรื่องที่ ควรศึกษาหาความรู้ให้รู้ลึกรู้จริง เพราะมันมีผลเกี่ยวกับความมั่นคงของอาคาร หากทำผิดพลาดก็กลายเป็นปัญหาได้ในอนาคต