เสาเข็มสี่เหลี่ยม

คุณสมบัติของวัสดุ

คอนกรีต

  • ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ ซม2. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด ø 6" x12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน
  • ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว หรือชนิดธรรมดา (High early strength portland cement type III or type I) และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตกำลังอัดแรงจะถ่ายอัดเข้าในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.2

ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง

  • สำหรับ PC Wire ขนาด ø 4.0 มม.ม 5.0 มม.ม มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ซม.2 และขนาด ø 7.0 มม. มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,000 กก./ซม.2
  • ขนาด PC Strength ให้ขนาด ø 3/8" 250K. มี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.
  • ลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

เหล็กลูกตั้ง

  • ใช้เหล็ก Structural Grade
  • มีกำลังของจุดยืดหยุ่น ไม่ต่ำกว่า 2,400 กก./ซม.2

ขนาดของเข็มสี่เหลี่ยมตัน มีขนาดหน้าตัดดังนี้

ตารางแสดงขนาดเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมคอนกรีตอัดแรง
Type Weight (km/m.) Cross Section (Cm.2) Perimeter (Cm.) Safe Load (Ton.) Lengths (m.) Remarks
S - 0.13 x 0.13 41 169 52 5 2.0-6.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
S - 0.15 x 0.15 54 225 60 13 3.0-8.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
S - 0.18 x 0.18 78 324 72 20-25 4.0-18.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
S - 0.22 x 0.22 116 484 88 30-34 6.0-22.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
S - 0.26 x 0.26 162 676 104 40-45 8.0-26.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
S - 0.30 x 0.30 216 900 120 45-50 10.0-30.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
S - 0.35 x 0.35 294 1225 140 50-55 10.0-35.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
S - 0.40 x 0.40 384 1600 160 55-60 10.0-40.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน

 

ขนาดของเสาเข็มที่ได้รับใบอนุญาตมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รูปสี่เหลี่ยม มีขนาดหน้าตัดดังนี้

ตารางแสดงขนาดเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมคอนกรีตอัดแรงมาตราฐาน มอก.
Type Weight (km/m.) Cross Section (Cm.2) Perimeter (Cm.) Safe Load (Ton.) Lengths (m.) Remarks
.15 x .15 x 18.0 ม. 54.4 225 60 10 - 15 3.0-22.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
.18 x .18 x 21.0 ม. 78 324 68.3 20-25 4.0-26.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
.20 x .20 x 21.0 ม. 116 484 84.5 25-30 6.0-28.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
.22 x .22 x 21.0 ม. 162 676 100 40-45 8.0-30.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
.24 x .24 x 21.0 ม. 216 900 116 40-50 10.30-36.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
.26 x .26 x 21.0 ม. 294 1225 134 60-80 10.0-34.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
.30 x .30 x 21.0 ม. 384 1600 154 80-100 10.0-34.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน


หมายเหตุ

  1. น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับหัวเข็ม ที่ส่งลงจากพื้นดินเดิม
  2. ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้