เสาเข็มเขื่อน

เสาเข็มเขื่อน ( Earth Retaining P.C. Pile )
ขนาดเสาเข็ม พื้นที่หน้าตัด รับโมเมนต์ดัด (ตัน-เมตร)
I0.18x0.18 205 1.0-1.2
I0.22x0.22 337 1.0-2.5
I0.26x0.26 455 1.0-3.8
I0.30x0.30 660 1.0-7.5
I0.35x0.35 880 1.0-8.0