แผ่นกันดิน

ลักษณะโดยทั่วไป
แผ่นกันดินหรือแผ่นพื้น เป็นแผ่นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ รูปหน้าตัดเหมือนแผ่นกระดาน กว้าง 35 ซม.
ของบริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. มีความหนาสองขนาดคือ 5 ซม.และ 7 ซม.
โดยความยาวสามารถผลิตได้ตามสั่ง

การใช้ประโยชน์
สามารถใช้ทำกำแพงกันดินได้อย่างรวดเร็วโดยตอกเสาเข็มเขื่อนรูปตัวไอลงดินให้ลึกและตามระยะห่างที่วิศวกร
ออกแบบแล้วทำคานคอดินระหว่างเสาเข็ม
จากนั้นติดตั้งแผ่นกันดินโดยเสียบเข้าร่องระหว่างเสาเข็มเขื่อนรูปตัวไอ