ตงพื้น

ลักษณะตงพื้นของ สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส

 • เป็นคานพรีเสตรส (Pre-stress) รูปตัวไอ มี 2 ขนาด วางห่างกันไม่เกิน 0.73 เมตร และใช้แผ่นเหล็ก หรือ ไม้อัดตัดกว้างขนาด 0.60 เมตร วางบนตงไม้ ซึ่งใช้เป็นแบบชั่วคราว ในการที่จะเทคอนกรีตซึ่ง มีส่วนผสม 1 : 2 : 4 ทับข้างบน และมีเหล็กตะแกรง 6 มม.@ 0.243 เมตร ตามยาว และ 0.20 เมตร ตามขวาง 
 • ขนาดที่ 1 (MP - 1) ขนาด 0.13 x 0.13 เมตร หนัก 33 กก./ม. ออกแบบเป็น ND (NORMAL DUTY) และ HD (HEAVY DUTY) 
 • ขนาดที่ 2 (MP - 2) ขนาด 0.13 x 0.17 เมตร หนัก 39 กก./ม.ออกแบบเป็น ND (NORMAL DUTY) และ HD (HEAVY DUTY)

คุณสมบัติของวัสดุ
คอนกรีต

 • ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด ø 6" x 12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน
 • ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีต

ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง

 • เป็นเหล็ก Single Wire ชนิด Stress-relieved Indented Type
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใช้ขนาด 4.0 มม.และ 5.0 มม.
 • กำลังดึงประลัยสูงสุดของลวดเหล็กกำลังสูง ไม่ต่ำกว่า 17,500 ก.ก./ซม2.
 • ลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

คุณสมบัติพิเศษ ของพื้นที่ใช้ตงพื้นของ สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส

 • น้ำหนักเบา น้ำหนักของพื้นรวมตงพื้นของ สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส (Dead Load) มีน้ำหนักเบากว่าคานพื้นระบบอื่น ๆ
 • แข็งแรง เป็นคานพื้น ที่มีประสิทธิภาพของโครงสร้างดี สามารถติดตั้งได้ โดยไม่ต้องมีไม้ค้ำยัน
 • ประหยัด ไม่สิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้ทำแบบ เพราะสามารถเอากลับมาใช้ได้หลายครั้ง ประหยัดโครงสร้างฐาน ราก และเสาเข็ม
 • สะดวก ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ติดตั้งด้วยแรงงานของคนได้ และไม่ต้องอาศัยช่าง ที่ชำนาญงานมาก่อน และสามารถลดระดับพื้น ให้ต่างกันได้

การรับน้ำหนัก และความยาวช่วงตงพื้นของ สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส
รหัส น้ำหนักจร
LIVE LOAD
ความหนา นน.ตงพื้นรวมคอน กรีตเททับข้างบน
DEAD LOAD
ช่วงความยาวสูงสุด โดยไม่ต้องมีค้ำยัน
MAXIMUM SPAN
ความยาวช่วงสูงสุด เมื่อมีน้ำหนักพื้น ตบแต่งอีก 48 กก./ม2
MAX.SPAN WITHV48 kg./m2 FINISHED
t1 t2
กก./ม2 ซม. ซม. กก./ม2 ม. ม.
MP-1(ND) 150 4 16 137 5.18 4.79
150 6 18 185 5.19 4.85
200 4 16 137 4.78 4.47
200 6 18 185 4.84 4.56
300 6 18 185 4.31 4.11
400 6 18 185 3.93 3.77
500 6 18 185 3.63 3.51
MP-1(HD) 150 4 16 137 6.11 5.65
150 6 18 185 6.09 5.70
200 4 16 137 5.64 5.27
200 6 18 185 5.68 5.36
300 6 18 185 5.06 4.83
400 6 18 185 4.61 4.43
500 6 18 185 4.26 4.12
MP-2(ND) 150 6 22 193 6.75 6.32
200 6 22 193 6.30 5.95
300 6 22 193 5.63 5.37
400 6 22 193 5.34 4.94
500 6 22 193 4.75 4.59
MP-2(HD) 150 6 22 193 7.91 7.41
200 6 22 193 7.39 6.98
300 6 22 193 6.60 6.30
400 6 22 193 6.02 5.79
500 6 22 193 5.57 5.38