เสาเข็มรูปตัวไอ

คุณสมบัติของวัสดุ

คอนกรีต

  • ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ ซม2. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด ø 6" x 12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน
  • ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว หรือชนิดธรรมดา (High early strength portland cement type III or type I) และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตกำลังอัดแรง จะถ่ายอัดเข้าในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.2

ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง

  • สำหรับ PC Wire ขนาด ø 4.0 มม.ม 5.0 มม.ม มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ซม.2 และขนาด ø 7.0 มม. มี Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 17,000 กก./ซม.2
  • ขนาด PC Strength ให้ขนาด ø 3/8" 250K. มี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.
  • ลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

เหล็กลูกตั้ง

  • ใช้เหล็ก Structural Grade
  • มีกำลังของจุดยืดหยุ่น ไม่ต่ำกว่า 2,400 กก./ซม.2

ขนาดของเข็มแบบประหยัดรูปตัวไอ มีขนาดหน้าตัดดังนี้

ตารางแสดงขนาดเสาเข็มรูปตัวไอคอนกรีตอัดแรง
Type Weight (km/m.) Cross Section (Cm.2) Perimeter (Cm.) Safe Load (Ton.) Lengths (m.) Remarks
I - 0.13 x 0.13 33 138 64 2.5 2.0-6.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.15 x 0.15 33 138 77 3.5 3.0-8.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.18 x 0.18 44 183 93 7-9 4.0-12.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.18 x 0.18  49 205 92 9-12 4.0-18.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.22 x 0.22 81 337 108 25-30 6.0-22.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.22 x 0.22 109 455 128 35-40 8.0-26.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.24 x 0.24 144 600 147 40-45 10.0-30.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.26 x 0.26 151 630 148 40-45 10.0-30.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.30 x .030 158 660 143 40-45 10.0-30.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.30 x 0.30 188 781 179 45-50  10.0-35.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.35 x 0.35 211 880 173 45-50 10.0-35.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.40 x 0.40 298 1240 197 50-55 10.0-40.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน

ขนาดของเสาเข็มที่ได้รับใบอนุญาตมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รูปตัวไอ มีขนาดหน้าตัดดังนี้

ตารางแสดงขนาดเสาเข็มรูปตัวไอคอนกรีตอัดแรงมาตราฐาน มอก.
Type Weight (km/m.) Cross Section (Cm.2) Perimeter (Cm.) Safe Load (Ton.) Lengths (m.) Remarks
I - 0.18 x 0.18 66 275 89 6-10 4.0-18.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.22 x 0.22 93 386 105 15-20 6.0-22.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.26 x 0.26 117 489 126 18-30 8.0-26.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.30 x .030 158.4 660 145 30-40 10.0-32.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.35 x 0.35 211 880 169 35-60 10.0-34.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน
I - 0.40 x 0.40 298 1240 194 45-80 10.0-34.0 มีทั้งชนิดท่อนเดี่ยว และต่อกัน


หมายเหตุ

  1. น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับหัวเข็ม ที่ส่งลงจากพื้นดินเดิม
  2. ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้